ดาวน์โหลด 13ฟอนต์แห่งชาติ โหลดฟรีไม่มีลิขสิทธิ์

Gunoob.com ขอแนะนำ 13ฟอนต์แห่งชาติ ที่เป็นฟอนต์ที่ใช้เป็นมาตรฐานของไทย และไม่มีลิขสิทธ์หรือระเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เนื่องในปัจจุบันฟอนต์นั้นมีความหลากหลายมากมาย และส่วนใหญ่จะเป็นฟอนต์ของทางเอกชนซึ่งมีลิขสิทธิ์ แต่ในปัจจุบันนี้ฟอนต์พวกนี้สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไป ซึ่งเราให้คนที่ไม่รู้ในเรื่องนี้ทำการใช้ฟอนต์ดังกล่าวซึ่งมีลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 13ฟอนต์แห่งชาตินั้น เป็นฟอนต์ที่ใช้ได้ฟรี (freeware) และอีกทั้งยังเป็นฟอนต์มาตรฐานของไทยอีกด้วย

Download 13 ฟอนต์แห่งชาติ ได้รายการด้านล่างได้เลยครับ

1. TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

ดาวน์โหลด TH Charmonman

2. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

ดาวน์โหลด TH Krub

3. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

ดาวน์โหลด TH Srisakdi

4. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

ดาวน์โหลด TH Niramit AS

5. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

ดาวน์โหลด TH Charm AU

6. TH Kodchasal ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

ดาวน์โหลด TH Kodchasal

7. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK

8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์

ดาวน์โหลด TH K2D July8

9. TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

ดาวน์โหลด TH Mali Grade 6

10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

ดาวน์โหลด TH Chakra Petch

11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

ดาวน์โหลด TH Bai Jamjuree CP

12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)

ดาวน์โหลด TH KoHo

13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

ดาวน์โหลด TH Fah Kwang

สามารถดาวน์โหลดทั้งหมดได้ ที่นี่

Tags:
Comments
  1. ืnumooknarak

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *